Jindřich Andrýsek

Jindřich Andrýsek

Externí pedagog jevištního pohybu LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

Pohybová a herecká průprava, jevištní pohyb a mluva, improvizace a komunikace.

  • Pohybově se vzdělával a rostl pod vedením Evy Polzerové, polského tanečníka a mima Józefa Markockiho nebo běloruského pohybáře Slavy Inoceva
  • Přes deset let je stálým členem ostravského divadelního sdružení Theatr Ludem (vzdělávací a kulturní projekty pomocí dramatických a divadelních technik)
  • Působí v Divadle loutek Ostrava jako stálý externí člen souboru, jenž se věnuje zkoumání a tvoření v oblasti improvizace s loutkou
  • Pravidelně spolupracuje s GVUO na projektech rozvíjejících a prohlubujících zájem o umění a o jeho propojování s divadlem pomocí pohybu 
  • Spolupracuje s Národním divadlem v Praze a Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě