Jindřich Andrýsek

Pohybová a herecká průprava, jevištní pohyb a mluva, improvizace a komunikace