Od akce k akci

Lidová konzervatoř a Múzická škola, která má v současné době více než 1000 studentů a zaměstnává více než 70 pedagogů, představuje silné obohacení společnosti, ale i kultury v našem městě.

Naše škola představuje jedinečný model uměleckého vzdělávání, amatérského i profesionálního, a pružně reaguje na nejnovější oborové trendy a postupy. Podporuje tvořivost, citlivost, otevřenost, zodpovědnost, ale i tělesný a duševní rozvoj. Respektuje individuální zvláštnosti a dovednosti posluchačů, jejich způsobilost, s přiznáním práva na odlišnost a potřebu individuálního přístupu.

Škola se pravidelně zúčastňuje soutěžních přehlídek, ať už v rámci města, regionu, republiky, ale i na mezinárodní úrovni. O šíři školních aktivit se každý může přesvědčit jednak na stránkách školních aktualit, jednak z měsíčních programů.

V současné době lze studovat na ostravské Lidové konzervatoři obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický, výtvarnou fotografii a připravujeme nový obor - video. Posluchačům, kteří si z nějakého důvodu potřebují doplnit potřebné oborové vzdělání, nabízíme přípravné (nulté) ročníky, a naopak - pro studenty, kteří nechtějí ukončit studia po vykonání absolventských závěrečných zkoušek, jsme připravili speciální interpretační kurzy.

Vzhledem k sílící poptávce po nových uměleckých žánrech jsme otevřeli oddělení jazzu a populární hudby. Zájemci si mohou vybrat z oborů: elektrická a basová kytara, trubka, saxofon, klavír a zpěv. Vyučující pedagogové jsou sami aktivní profesionální umělci a jejich prostřednictvím škola vytváří ucelenou platformu k podpoře mladých talentů v nových žánrových oblastech – jazzu, rocku, beatu a popu.

Současná Múzická škola dnes město úspěšně reprezentuje doma i v zahraničí. Má 410 žáků, o které pečuje 35 pedagogů, terapeutů, externích konzultantů a kooperujících umělců. Její programová nabídka je bohatě strukturovaná a je koncipována ve dvou rovinách, estetické a terapeutické. Obě jsou vzájemně spjaty, doplňují se a podmiňují. Estetické obory zahrnují všechny umělecké žánry (divadlo a tvůrčí psaní, hudba a zpěv, tanec a pohyb, výtvarné obory). Léčebné, terapeutické obory jsou integrující, to znamená, že bezprostředně navazují a prolínají celým procesem působení (arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, terapie balbutiků zpěvem, psychoterapie, prostorová orientace nevidomých, Notopis nevidomých a Braillovo písmo a další). Program Múzické školy je zajištěn institucionálně, odborně i materiálně, od roku 2006 také unikátní moderní přístavbou nové objemné části s náležitým vybavením. Za dobu své působnosti škola přinesla dostatek důkazů o tom, že aktivní umělecké činnosti v životě handicapovaných vyvolávají pozitivní změny a zlepšují kvalitu jejich života.

Od akce k akci