O nás

Nabízíme seriózní umělecké vzdělávání zájemcům s profesionálními ambicemi i zájemcům z oblasti zájmového studia.

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava. Jde o zcela jedinečnou organizaci, jejímž cílem je uspokojování estetických zájmů amatérů všech věkových kategorií. K tomu nám slouží profesionální pedagogické metody a umělecká kritéria.

Naše škola má bohatou, více než šedesátiletou historii, a její vývoj je skutečně dynamický. Ctíme tradice, ale zároveň s nadšením vyhlížíme do budoucnosti. Za dobu své působnosti jsme si získali respekt odborné i laické veřejnosti a stali jsme se součástí reprezentativního obrazu města.

Jedinečná nabídka vyplňuje prázdný prostor mezi základními uměleckými školami a vyššími a vysokými uměleckými školami. Nenahrazuje studium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě či na jiných uměleckých školách. Nabízí však seriózní umělecké vzdělávání zájemcům s profesionálními ambicemi i zájemcům z oblasti zájmového studia. A to právě těm, kteří se rozhodli studovat vybraný umělecký obor třeba až později, nebo při studiu jiné, neumělecké školy, při zaměstnání, anebo jen tak pro radost. Talentovaným posluchačům nabízí naše škola navíc speciální přípravné intenzivní kurzy ke studiu na vybraných vyšších odborných a vysokých uměleckých školách. Absolventi mají možnost po ukončení studia Lidové konzervatoře dále pokračovat v interpretačních kurzech. Rozvrh hodin je přizpůsobován časovým možnostem posluchačů, a to jak v individuálních předmětech, tak i v kolektivní teoretické nebo praktické výuce.

Lidová konzervatoř poskytuje posluchačům ve zvoleném předmětu nejen praktické vzdělání v oboru, ale také znalosti teoretické, tzn. úplné odborné umělecké vzdělání.

Lidová konzervatoř nabízí studium v šesti základních uměleckých oborech: v hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém, tanečním a v oboru výtvarné fotografie a videa. Programová nabídka je v případě Múzické školy rozšířena o terapeutické obory. Vyučované obory jsou určeny pro všechny věkové kategorie, tj. pro děti, mládež, dospělé a seniory. Cíle a principy školy jsou vymezeny její originalitou a předpokládanou funkcí v živém kulturním organismu města. Znamená to, že poskytujeme originální nabídku vzdělávacích, kulturních a uměleckých služeb a zvyšujeme jejich dostupnost v návaznosti na diferencované školné, které vyhovuje reálným možnostem všech věkových kategorií. Umožňujeme kontinuální rozvoj ve všech základních uměleckých oborech, poskytujeme trvale kvalitní úroveň výuky a připravujeme posluchače k praktickému uplatnění v nejrůznějších odvětvích amatérské lidové kultury i k dráze profesionální.

Škola je organicky složena ze dvou subjektů, a to z Lidové konzervatoře a Múzické školy. Obě spojuje výsledný obraz společenský, tj. že posluchači jsou ke studiu motivováni pouze svým osobním zájmem o další vzdělávání, chtějí tvořit, pracovat na sobě, rozvíjet se a pronikat do duchovního světa cestou pěstování umění – učením i tvorbou. Rozdíl je pouze v tom, že Múzická škola se zabývá v převážné míře handicapovanými posluchači. Nemocné cestou uměleckých postupů vřazuje do života zdravých, tedy socializuje je, činí je společensky platnými a posiluje je rovněž morálně. To vše v integraci se zdravými posluchači. Najít smysluplný program pro život handicapovaných, program rozvoje ve všech možných oblastech a přispět nepřímo k vlastní léčbě - to je základní cíl Múzické školy, její hlavní poslání a krédo.

Z úvodního proslovu ředitelky Lidové konzervatoře před koncertem k 65. výročí založení LK