Olejomalba

Ateliér je určen laickým zájemcům o tradiční techniku olejomalby

Olejomalba
OlejomalbaOlejomalbaOlejomalba
Olejomalba
OlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalbaOlejomalba

V průběhu tříletého studia se posluchači seznámí s nejrůznějšími postupy používanými v olejomalbě - od tradičních po moderní, s využitím současných materiálů.

Praktická výuka je doplněna teoretickými přednáškami, ve kterých se studenti seznámí s vybranými kapitolami z dějin umění.

Studium je rozvrženo na tři roky jednou týdně, popř. individuální domluvou.

Absolventi tříletého studia obdrží osvědčení o absolutoriu opravňující k vyučování v zájmových kulturních organizacích.

I. ročník

  • V praktických hodinách si posluchači postupně vyzkouší - přípravu podložky (plátno, sololit), výrobu a nanášení podkladových nátěrů.
  • Při práci na jednoduchých zátiších poznají rozdíl mezi dvěma tradičními technikami - malba alla prima, malba lazurami.
  • Seznámí se s různými typy malířského rukopisu - splývavým a děleným, hladkým a pastózním.

II. ročník

  • Pokračuje malba podle modelu se zaměřením na osvojení tradičních modelačních postupů – lavírování, vysvětlování, imprimitura, grissaille.
  • Správné použití médií a laků.

III. ročník

  • Studium je završeno závěrečnou prací, jejíž námět a techniku si zvolí posluchač sám.

Intenzivní kurzy

Mimo běžný tříletý studijní program mohou posluchači navštěvovat přípravné kurzy k talentovým zkouškám na vysoké školy.

Místo
Lidová konzervatoř
Kosmova 1
Ostrava-Přívoz
Délka studia
3 roky (1x týdně)
Cena
Děti a mládež (od 13 do 18 let)
450 Kč
Dospělí (od 18 let výše)
650 Kč
Senioři
400 Kč
(částka je uvedena za měsíc)
Vyučující

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře