Kresba, malba

Ateliér je určen všem, kteří si chtějí prakticky osvojit širokou škálu výtvarných technik - od tradičních, přes moderní, až k výtvarným experimentům.

Kresba, malba
Kresba, malbaKresba, malbaKresba, malba
Kresba, malba
Kresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malbaKresba, malba

Velký důraz klademe na přátelské tvůrčí prostředí a osobní přístup ke každému posluchači. Výuka je proto vedena s ohledem na jeho dosavadní výtvarné zkušenosti a v souladu s jeho představami o budoucím uplatnění nabytých dovedností.

Přihlásit se může každý bez rozdílu věku a vzdělání (od 13 let).

Praktická činnost v ateliéru či plenéru bude podle dohody kombinovaná s teoretickými přednáškami a návštěvami výstav.

K dispozici je prostorný, dobře vybavený ateliér s denním světlem.

Ateliér je tedy určen všem, kteří cítí potřebu obohatit svůj vnitřní život o nový rozměr, poznat něco nového a současně si odpočinout od shonu současného života ve společnosti nových přátel.

Během výuky naši studenti představují svoje práce na výstavách, popřípadě se účastní výtvarných projektů Lidové konzervatoře.

Studium je rozvrženo na tři roky jednou týdně, popř. individuální domluvou.

Absolventi tříletého studia obdrží osvědčení o absolutoriu, opravňující k vyučování v zájmových kulturních organizacích.

I. a II. ročník

  • Základy kresby: uhel, rudka, tužka, pastel a lavírovaná kresba.
  • Základy malby: akvarel, kvaš, tempera, akryl, kombinované techniky - koláž, asambláž a podobně.
  • Práce podle modelu: zátiší, draperie, přírodniny, zvířata, busta, portrét, figura a podobně.
  • Základy kompozice, světelné modelace, perspektivy, v průběhu studia vybrané kapitoly z dějin umění.
  • Vedle studijních prací se posluchači věnují v rámci výuky své volné tvorbě.

III. ročník

  • Studium je završeno závěrečnou prací, jejíž námět a techniku si zvolí posluchač sám.

Kurzy

Mimo běžný tříletý studijní program se konají na Lidové konzervatoři přípravné kurzy k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy uměleckého zaměření. Úspěšnost našich absolventů při přijímacích řízeních je vysoká (zejména u těchto škol: VUT, ČVUT, Fakulta umění Ostravské univerzity, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, střední umělecké školy, střední uměleckoprůmyslové školy).

Místo
Lidová konzervatoř
Kosmova 1
Ostrava-Přívoz
Délka studia
3 roky (1x týdně) / popř. individuální domluvou
Cena
Děti a mládež (od 13 do 18 let)
450 Kč
Dospělí (od 18 let výše)
650 Kč
Senioři
400 Kč
(částka je uvedena za měsíc)
Vyučující

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře