Mgr. Stanislava Hrušková Habramová

Pohybová a herecká průprava, jevištní pohyb a mluva, improvizace a komunikace

  • Externí pedagog LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
  • Vystudovala obor Teorie a dějiny dramatických umění na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  • Absolvovala studijní pobyt na Vídeňské univerzitě, kde studovala na Institutu pro filmové, divadelní a mediální vědy.
  • Absolvovala tříletý studijní program Literárně – dramatického oboru pod vedením Mgr. Evy Polzerové na Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě.
  • Pracovně působila například v Českém centru ve Vídni, v Národním divadle moravskoslezském a dlouhodobě spolupracuje se zpravodajstvím České televize v Ostravě a podílí se na přípravě řady dokumentárních pořadů, např. Někdo to rád Bezruč.
  • Má zkušenosti s produkcí či propagací řady festivalů, které probíhají v Ostravě i mimo ni.
  • Spolupracuje s Institutem umění – Divadelním ústavem na tvorbě Orální historie českého divadla na Moravě a ve Slezsku.
  • Absolvovala tříletý studijní program Literárně – dramatického oboru pod vedením Mgr. Evy Polzerové na Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě.