Monika Mikušová

Monika Mikušová

Keramika

  • Externí pedagog oboru keramika
  • V letech 2004-2007 absolvovala tříleté studium keramiky na Lidové konzervatoři v Ostravě-Přívoze. Od roku 2001 vyučuje keramiku na Základní umělecké škole v Darkovicích a od roku 2005 začala pracovat v chráněné dílně v Ludgeřovicích, která spadá pod organizaci Charita Hlučín. V roce 2007 se dílna transformovala na Sociálně-terapeutickou dílnu, kde si keramiku osvojují lidé s postižením.