Kateřina Huberová

Dramatické obory - Umění mluvit

Externí pedagog oboru Umění mluvit

  • Po absolvování Střední pedagogické školy mířila ke studiu pedagogického oboru čeština – hudební výchova, ale velmi záhy pochopila, že to není její cesta. Více ji zajímala hudba a umělecké obory.
  • V roce 1994 dostala nabídku do tehdy vznikajícího divadla Komorní scéna Aréna, kde strávila skoro 10 let.
  • Ve stejném roce přišla ke konkurzu v Českém rozhlase Ostrava na pozici moderátora hudebních pořadů
  • Zanedlouho se rozhlas stal hlavní náplní. KSA opustila a naplno se začala věnovat moderátorskému řemeslu.
  • Časem se přidala práce v ČT (pořady Černé ovce, Dobré ráno, Hledám práci) V současnosti tam spolupracuje na tvorbě zvukového popisu pro nevidomé.
  • Přibližně 20 let se věnuje disciplíně interview, což se projevuje v rozhlase, na pódiu i ve zbrusu novém Podcastu PO DOBRÉM
  • Spolupracuje se spoustou subjektů (SHF, JFO, OU, SLU, NDM, Česko- Japonská společnost, Kavárna Avion a Městská knihovna v Českém Těšíně, Celé Česko čte dětem, Centrum PANT, Nadační fond ČRo Světluška…)
  • Dva roky vede Tvůrčí seminář na VOŠMET – obor audiovizuální tvorba