Karin Ulrichová

MgA. Karin Ulrichová

Andělský balet a taneční choreografie

Externí pedagog TANEČNĚ - POHYBOVÉHO OBORU v MCUT Skořápka.

  • Vystudovala Taneční konzervatoř v Brně a poté nastoupila do angažmá Národního divadla moravskoslezského jako členka baletního souboru (v roce 1999). Zde působila a ztvárnila řadu rolí až do roku 2013, kdy ukončila svou taneční kariéru ze zdravotních důvodů.
  • Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně - obor Taneční pedagogika.
  • Do června 2023 působila jako taneční pedagog na ZUŠ B-art ve Valašském Meziříčí.
  • Zaměření - klasický tanec, moderní tanec, tanec na špičkách a vlastní tvorba v projektech s dětmi.