Třetí inspirativní nadechnutí

Umělecké setkávání žáků hudebních, dramatických, tanečních a terapeutických oborů.
Třetí inspirativní nadechnutí