Z úvodního proslovu ředitelky Lidové konzervatoře před koncertem k 65. výročí založení LK:

Lidová konzervatoř patří již 65 let mezi unikátní specifika Ostravy a je jedinečnou kulturní institucí. Je trochu příznačné, že vznikla právě zde, ve městě, jehož kultura má velice krátkou, ale o to víc bouřlivou historii. Nevznikala ve vzduchoprázdnu, vše začalo na sklonku padesátých let minulého století přáním několika osvícených umělců v čele s hudebníkem Jaroslavem Dvorským vybudovat novou uměleckou školu, která by byla lákavá pro co nejširší veřejnost. Tedy i pro tu velmi opomíjenou – amatérskou.

V září roku 1957 se sen stal skutečností a při Krajském kulturním středisku vznikla úplně první Lidová konzervatoř v tehdejším Československu.  V průběhu času se dokázala proměňovat a vždy reagovat na aktuální kulturní potřeby společnosti. V červenci roku 1991 byla statutárním městem Ostrava zřízena svébytná Lidová konzervatoř jako příspěvková organizace. V tomtéž roce pak při Lidové konzervatoři vznikla Múzická škola (dále MŠ), která se stala její organickou součástí. Obě školy poskytují kvalitní umělecké vzdělávání s tím, že MŠ se zaměřuje především na občany se zdravotním postižením bez rozdílu věku, handicapu, či talentové způsobilosti. V České republice není žádná podobná umělecká škola, která by v takto ucelené formě sloužila všem potřebným. Proto si získala postavení uznávané kulturní instituce. Renomé naší školy vytváří nejenom originální a žánrově pestrá nabídka, ale také pedagogický tým a jeho odborné i lidské hodnoty. Organizace už od svých počátků stavěla svou existenci na výjimečných osobnostech tvůrčích i interpretačních. I dnes platí aktuální příměr: …jaká škola, takoví žáci… A právě zkušený, odborně erudovaný, pro umění zapálený a zároveň pokorný kolektiv pedagogů je stále tím nejsilnějším magnetem neutuchajícího zájmu o studium téměř všech oborových zaměření. Za toto období se LK stala alternativou pro uspokojování estetických zájmů a rozvíjení uměleckých schopností přirozeně talentovaných dětí, mládeže, dospělých a seniorů. Jejich hlavní motivací je láska k umění a umělecké tvořivosti a touha po jeho hlubším poznání. Programová nabídka je široká a bohatě strukturovaná. Zahrnuje teoretickou i praktickou výuku v pěti základních uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém, tanečních a v oboru výtvarné fotografie. Lidová konzervatoř se postupně rozrůstala až do současné podoby a v loňském roce k ní byla přiřazena nová alternativa: Městské centrum uměleckých terapií Skořápka.

V současné době studuje v naší instituci přes 1000 studentů a vyučuje kolem 90 interních a externích pedagogů. Cestou, kterou chceme jít máme již danou a dobře nastavenou. Ale přitom jsme otevřeni všemu novému a smysluplnému.

Dnešní koncert je připomínkou všem přítomným, že máme být na co hrdi. Představí se nám jedni z nejlepších. Chceme především rozdávat radost prostřednictvím umění a uměleckých tvořivých činností a šířit dobro. Dobro je všude kolem nás i v nás a je jen třeba najít tu správnou cestu, jak ho dostat k lidem.

Albert Einstein řekl, že jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. A my toto motto plně vyznáváme a ctíme.

Odkaz na fotogalerii z koncertu naleznete zde.

Z úvodního proslovu ředitelky Lidové konzervatoře před koncertem k 65. výročí založení LK: