Večer francouzské hudby v koncertním sále Lidové konzervatoře

Na podzim tohoto roku uplyne 100 let od úmrtí Gabriela Fauré, vynikajícího hudebního skladatele, pedagoga, muzikologa, varhaníka a klavíristy. Toto významné datum jsme si v předstihu připomněli propojením hudby a výtvarna. Komponovaný program s názvem Večer francouzské hudby se konal v úterý 14. května v koncertním sále Lidové konzervatoře. Jednotlivá vystoupení posluchačů a pedagogů školy propojovaly informace a zajímavosti o historii francouzské hudby, o životě skladatele Gabriela Fauré, a o vzniku hudebního impresionismu.

Tento umělecký směr, který vznikl na přelomu 19. a 20. století byl objeven francouzskými malíři a právě v tomto uměleckém odvětví na sebe nejvýrazněji upozornil. Součástí koncertu byla i výstava obrazů Výtvarného oddělení LK a přednáška PhDr. Petra Pavliňáka o výtvarném umění ve Francii a o těžkých začátcích zakladatelů výtvarného impresionismu.

Program byl sestaven z vystoupení Komorních smyčců pod vedením Alžběty Kolářové a jejich hostů (Vojtěch Špillar – trubka, Jaromír Pavčo – akordeon, Jan Komínek – klavír, Tomáš Boček – housle, Jana Burdová – zpěv, Vladimír Burda – kytara, Vlastimil Samek – housle, Lucie Žebroková – saxofon, Juraj Čiernik – zpěv). Klavírní doprovod zajistili Jiřina Řezanková, Eva Czerná a Pavel Motloch.

Více fotografií najdete zde:

Večer francouzské hudby v koncertním sále Lidové konzervatoře