Semestrální a přijímací zkoušky

S blížícím se koncem školního roku přinášíme informaci o vyhlášení termínů na semestrální a přijímací zkoušky - studium hudebních oborů Lidové konzervatoře.
Semestrální a přijímací zkouškySemestrální a přijímací zkoušky