Poděkování Rotary Clubu Ostrava

Velké díky patří Rotary Clubu Ostrava za štědrý dar ve výši 150 000 Kč na Ozdravný pobyt pro handicapované děti Rotary Stružielka 2024.

28. ročník mezinárodního ozdravného pobytu pro děti a mládež se zdravotním postižením ze specializovaných zařízení, a to z Múzické školy Ostrava-Mariánské Hory (ČR), MCUT Skořápka a ze Stružielky o.z. (SR), se bude konat v dubnu. Letošní ozdravný esteticko-socializační pobyt proběhne od neděle 14. do soboty 20. dubna 2024 v hotelu Mesit na Horní Bečvě v Moravskoslezských Beskydech.

Cílem pobytu je sociální a kulturní integrace handicapovaných a mezinárodní spolupráce v oblasti speciálně-pedagogických uměleckých aktivit. V dopoledních časech se mohou účastníci těšit na tvořivé dílny a workshopy v oborech hudba, tanec, dramatická a výtvarná výchova za účasti praktikujících pedagogů a dalších odborníků. V navazujících odpoledních a večerních aktivitách budou připraveny speciální estetické programy, pohybové a turistické akce. Pobyt vyvrcholí závěrečným improvizovaným představením všech účastníků.

Bez vaší pomoci by to nebylo možné. Velmi si Vaší podpory vážíme. Děkujeme!

Poděkování Rotary Clubu Ostrava