O cenu Leoše Janáčka 2024

9. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O cenu Leoše Janáčka 2024 se blíží. Soutěžní den je stanoven na pátek 17. května 2024 v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., Wattova ul. č. 5, 702 00 Ostrava-Přívoz. Festival je určen amatérským zpěvákům všech věkových kategorií, zdravých i handicapovaných či jinak sociálně znevýhodněných, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově uznávaného hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. 

Účastníci budou rozděleni do 10 kategorií. Všechny kategorie jsou určeny výhradně amatérským zpěvákům, kteří sólový zpěv nestudují, ani nestudovali na středních, vyšších a vysokých školách hudebního zaměření. Žáci základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vysokých škol a Lidové konzervatoře se festivalu zúčastnit mohou. Zúčastnit se mohou rovněž soukromé osoby, které se věnují sólovému zpěvu amatérsky.

Soutěžící všech kategorií zazpívají dvě skladby:

  • Jednu povinnou lidovou píseň v úpravě Leoše Janáčka (výběr ze sbírek Moravská lidová poesie v písních, Ukvalská lidová poesie, Slezské písně);
  • jednu volitelnou vokální skladbu (lidovou píseň, umělou píseň, operní árii, operetní a muzikálovou árii, šanson, jazzovou a populární píseň) s vlastním doprovodem;
  • soutěžní program by neměl přesáhnout 4 minuty.

Soutěžní podmínky:

  • Zpívání zpaměti je podmínkou v kategoriích 1. – 5. V kategoriích 6. – 10. pro handicapované občany tato povinnost není vyžadována.
  • Pro kategorie 1. – 5. je interpretace písní Leoše Janáčka možná jen v originální tónině a se všemi slokami. V kategoriích 6. - 10. pro handicapované tato podmínka není vyžadována.
  • Hudební doprovod k písním si zajišťuje soutěžící sám, pouze v ojedinělých případech korepetitora zajistí pořadatel.

Hodnocení

Soutěžící budou ve všech kategoriích hodnoceni ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu a je výhradně v pravomoci odborné poroty, kolik cen bude uděleno. 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 19. dubna 2024, a to v písemné podobě nebo elektronicky (najdete na www.o-cenu-leose-janacka.cz). Budete-li potřebovat další informace, volejte na tel. číslo 603 289 098. 

Věříme, že 9. ročník festivalu, konaný v Roce české hudby, bude opět mimořádným setkáním milovníků zpěvu a písňové tvorby a že pro všechny zúčastněné přinese opět krásné hudební zážitky.

Více zde: https://www.o-cenu-leose-janacka.cz/

O cenu Leoše Janáčka 2024