O cenu Leoše Janáčka

1. června 2022

7. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu 2022 byl vyhlášen na 20.května 2022. Uskutečnil se v budově ředitelství Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě - Přívoze.

Zvláštností festivalu je, že se mohou zúčastnit pěvci - amatéři od 12 let bez omezení věkové hranice. Je potěšující, že letos se přihlásilo bezmála padesát soutěžících v deseti kategoriích - nejvíce za dobu trvání festivalu.

V koncertním sále tak mohly zaznít lidové písně v úpravě Leoše Janáčka a libovolný, s oblibou prováděný repertoár účinkujících.

Odborná porota, v níž měli své zastoupení profesionální pěvci, dramatičtí umělci i instrumentalisté, znalce lidové písně nevyjímaje, mohla konstatovat zvyšující se úroveň výkonů u všech zúčastněných. Takto se naplňuje cíl festivalu: důstojně připomenout českého hudebního skladatele, rodáka z našeho regionu Leoše Janáčka a podpora amatérského sólového zpěvu mládeže, dospělých a seniorů i z řad hendikepovaných soutěžících.

Všichni pěvci se mohli těšit, ostatně jako každoročně, z příznivé atmosféry, upomínkových předmětů i pohoštění, které kromě "vyzpívaných" cen pečlivě připravil organizační tým.

Nejenom soutěžící, ale i učitelé a rodinní příslušníci ocenili, po vyhlášení výsledků dopolední i odpolední soutěže, pěvecké vystoupení dvou členů odborné poroty. Ivo Hrachovec a Kamila Mazalová přednesli písně Leoše Janáčka a byli odměněni upřímným a uznalým potleskem. Nezapomenutelným zážitkem pak byl závěr festivalu, kdy si na rozloučenou zazpívali všichni přítomní společně. 

Potvrdili tak, že dobrá věc se podařila a také skutečnost, že zpěvu je nám třeba.

Je to příslib do dalších ročníků neobvyklého setkání pěvců - amatérů.

Fotogalerii z 1. části naleznete zde a z 2. části zde.

O cenu Leoše Janáčka