Nové Městské centrum uměleckých terapií Skořápka

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, v září 2021 otevřela v pořadí čtvrtou budovu s názvem Městské centrum uměleckých terapií SKOŘÁPKA (dále MCUT Skořápka). Je unikátním kulturním zařízením, které v Ostravě a v širším ostravském regionu profesionálně pečuje o občany se speciálními potřebami v oblasti sociální, vzdělávací, umělecké a terapeutické praxe. Vše při respektování individuálních zvláštností a dovedností potřebných, jejich způsobilosti, s přiznáním práva na odlišnost a potřebu individuálního přístupu. Ale hlavně, s cílem poskytovat takovou programovou nabídku, která odpovídá vývoji společnosti a jejím potřebám. Oslovuje všechny zájemce bez rozdílu věku, handicapu a talentové způsobilosti, tzn. od těch nejmenších dětí až po seniory.

Výuka probíhá v pracovní dny od 07.30 do 19.30 hodin. Nabízí terapeutické divadelní obory, hudební a rytmickou terapii, pohybové obory s primabalerínou, rukodělné činnosti, Estetickou školičku pro nejmenší děti se zkušenou pedagožkou a dopolední Klub Skořápka. Klub byl vytvořen pro dospělé posluchače především s mentálním a smyslovým handicapem a nabízí nejrůznější druhy terapií a aktivit, zaměřuje se především na rozvoj dovedností a vědomostí, které jsou nezbytné pro soběstačnost, pomoc a práci v domácnosti. Veškeré obory, vyučované v MCUT Skořápka jsou pod vedením zkušených pedagogů a renomovaných umělců.

Nové Městské centrum uměleckých terapií SkořápkaNové Městské centrum uměleckých terapií SkořápkaNové Městské centrum uměleckých terapií SkořápkaNové Městské centrum uměleckých terapií Skořápka