MŮŽEME SI POMÁHAT

Koncertní sál Múzické školy se ve středu 1. března zaplnil dětmi. Žáci ze tříd Mikuláše Ďurka a Jany Poláškové (Zuzana Kučerová, Tereza Muroňová, Silva Kielarová, Adéla Gregorová a Adam Vilášek) připravili pro děti ze ZŠ Březinova výchovný koncert a dokázali, že handicap nemusí být překážkou a že i lidé s postižením mohou dokázat velké věci.

V první části koncertu zněla krásná hudba. Na pódium se za žáky Múzické školy odvážily i dvě dívky z řad diváků. Druhá část byla edukativní. „Naši žáci předvedli své kompenzační pomůcky a přijatelnou formou pro malé děti vysvětlili, jak se žije s handicapem. Je něco jiného, když to děti slyší od dospělých a zase zcela jiné, když jim to říkají přímo handicapovaní,“ říká Mikuláš Ďurko. A o čem žáci Múzické školy mluvili? O životě. I o svých radostech a strastech. Vysvětlili divákům, jak se zeptat člověka s postižením, zda nepotřebuje pomoc a umožnili jim vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se vede nevidomý i jak se jezdí s invalidním vozíkem. Na závěr dětem ukázali čtení a psaní v Braillově písmu a každé dítě si na památku odneslo tímto způsobem napsané své jméno.

MŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHATMŮŽEME SI POMÁHAT