METODIKA VÝUKY MODERNÍHO POPOVÉHO ZPĚVU POPRVÉ

Dlouho očekávaný seminář z oblasti metodiky moderního popového zpěvu je první reakcí Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., na potřebu podpory výuky popového zpěvu a jeho rozmanitostí na území města Ostravy. Dále na nutnost budování takového pěveckého hlasu, který dokáže stylově interpretovat různé žánry moderní pop music způsobem a jež je pro hlas bezpečný a fyziologický. Téměř 40 účastníků potvrdilo, že tato hudební oblast opravdu vyžaduje péči a že Ostrava potřebuje platformu, kde je možno společně hledat nové přístupy a cesty moderního popu, objevovat moderní světové pěvecké výukové metody a permanentně se rozvíjet, protože víme, že pedagogická praxe je nikdy nekončící celoživotní cesta.

Uvozující seminář byl zaměřen na obecnou problematiku rozdílů mezi klasickým a populárním přístupem ke školení lidského hlasu a na budování pěveckého hlasu, který je schopný stylově interpretovat různé žánry moderní pop music, včetně těch okrajových, hlasově expresivních. Účastníci se na samotný zpěv podívali z pohledu české tradice ve výuce popového zpěvu, protože naše pozvaná lektorka byla žákyní vynikající Jaroslavy Bernardové, která patřila k zakladatelům tradice školení zpěváků popové, jazzové a taneční hudby u nás. Seznámila nás se základní terminologií a učili jsme se poslouchat různé hlasové kvality, které se v moderní populární hudbě používají. Paní Hana Říhová Fryčová, mj. pedagožka odd. populární hudby na Pražské konzervatoři, je skvělá profesionálka a přítomné zaujala svou vysokou odborností a neokázalým zaujetím pro daný obor. Zcela zřetelně se nám – organizátorům – potvrdilo, že tato problematika je velice náročná a obsáhlá a na pochopení vyžaduje více času a prostoru. V září budeme proto pokračovat a na tento seminář navážeme.

Komu bude další navazující seminář v září určen? Zejména hlasovým pedagogům s klasickým školením, kteří ve své pedagogické praxi pracují s populárním nebo muzikálovým repertoárem a pracují se studenty, jejichž přáním je zpívat v muzikálu, v kapele nebo se připravit na studium populárního zpěvu na některé z konzervatoří či škol, který tento obor nabízejí. Již teď se na vás těšíme.

Miloslava Soukupová, ředitelka LKMŠ

Více fotografií najdete zde:

METODIKA VÝUKY MODERNÍHO POPOVÉHO ZPĚVU POPRVÉ