Metodika moderního popového zpěvu

Vážení příznivci moderního popového zpěvu, hlasoví pedagogové a praktikující amatérští zpěváci, připravili jsme pro Vás dlouho očekávaný seminář k tématu METODIKA MODERNÍHO POPOVÉHO ZPĚVU, který bude naší Lidovou konzervatoří a Múzickou školou, p. o., organizován cyklickou formou (tzn. vícečetně) a lektorovat budou uznávaní přední odborníci z oblasti interpretace populární hudby. Každá doba s sebou přináší nové technické a interpretační nároky, takže je nezbytné, aby se jimi systematicky zabývala i dnešní hlasová pedagogika. Proto Vás oslovujeme a doufáme, že v Ostravě vytvoříme tolik potřebnou platformu pro setkávání, tříbení názorů, obohacování o vědomosti, informace a inspirace z oblasti metodiky moderního popového zpěvu, včetně možnosti aktivního hlasového poradenství. Cyklický seminář se zaměří na zkvalitňování a zefektivňování výuky popového zpěvu, na problematiku rozdílů mezi klasickým a populárním přístupem ke školení lidského hlasu, na budování pěveckého hlasu, který je schopný stylově interpretovat různé žánry moderní pop-music, a to způsobem, který je pro hlas bezpečný. Další témata pak budeme vytvářet spolu s vámi podle vašich potřeb a zájmů.

První seminář se uskuteční v pondělí 29. dubna 2024 od 9.00 do 13.00 hodin v budově Múzické školy, Nivnická 9, Ostrava-Mariánské Hory. 

Povede ho paní Hana Říhová Fryčová, Praha.

Vzdělání: Konzervatoř v Praze obor klavír (1987), skladba  (1991); Studium klasického zpěvu u Kateřiny Kachlíkové a populárního zpěvu u Jaroslavy Bernardové na Pražské konzervatoři; Hudební věda FF UK v Praze; následné pedagogické studium (HAMU Praha - závěrečná zkouška 1995); Fortsbildungsakademie Weinberg, Austria - Noelle Turner,  „Belcanto am Broadway“ - 2005, 2007, 2011; „Complete Vocal Technique“ - Praha - C.Sadolin – 2007; Seminář vzdělávání pedagogů v hlasové výchově Jindřichův Hradec - Ivana Vostárková DAMU – 2009; Kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy Praha - Hlasové centrum OPS – 2011.

Pedagogická praxe: ZUŠ Jindřichův Hradec, klavír, populární zpěv: 1992 – současnost; Pražská konzervatoř populární zpěv, metodika hlavního oboru: 2005 – současnost.

Lektorská činnost: Seminář o výuce populárního zpěvu, Musikschule Heidenreichstein - Austria – 2006„Výuka populárního zpěvu na ZUŠ“, Hlasové centrum OPS Praha DAMU – 2009; „Metodika výuky populárního zpěvu“, Konzervatoř České Budějovice – 2022.

Hudební praxe: Kompoziční, koncertní a nahrávací činnost, klavírní korepetice, klasická i populární hudba.

Vážení přátelé moderního popového zpěvu,

hledání nových přístupů a cest rozvoje zpěvnosti je v podstatě nikdy nekončící aktivita pedagogické praxe. A my Vám chceme aktivně pomáhat, protože víme, že nové postupy mohou vnést do tradiční konzervativní pěvecké pedagogiky jisté pochybnosti, či dokonce zmatky. Pokusme se proto společně vnořit do této problematiky a pochopit nové souvztažnosti, protože existence těchto nových cest bude závislá na tom, jestli bude lepší než cesty staré.

Přihlášení proveďte na přiložené přihlášce a zašlete na adresu: Múzická škola, Nivnická 9, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory, nebo na e-mailovou adresu: muzickaskola@lkms.cz, nejpozději do 26. dubna 2024.

Zájemci o seminář musí uhradit účastnický poplatek do 26. dubna 2024 v hotovosti nebo bezhotovostním převodem.

Účastnický poplatek:

Bezhotovostní způsob:

Číslo účtu: 72337761, kód banky: 0100, var. symbol: 290401, částka: 200,- Kč

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka, v případě více účastníků název školy nebo organizace.

Účastnický poplatek pro zaměstnance a posluchače LKMŠ:

Číslo účtu: 72337761, kód banky: 0100, var. symbol: 290409, částka: 100,- Kč

Do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno a příjmení účastníka.

Zájemci mohou také uhradit účastnický poplatek na recepci Múzické školy v budově Nivnická 9, Ostrava-Mariánské Hory nebo na recepci Lidové konzervatoře, Wattova 5, Ostrava-Přívoz.

Metodika moderního popového zpěvuMetodika moderního popového zpěvu