Lidský hlas je osmý div světa. Festival k poctě českého hudebního génia zná své vítěze

Leoš Janáček by měl radost. Jeho písně zněly od rána do pozdního odpoledne ve všech prostorách budovy Lidové konzervatoře. V pátek 28. dubna se zde konal osmý ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu O CENU LEOŠE JANÁČKA.

Letošní účast byla rekordní, do soutěže se přihlásilo přes šedesát zpěváků a zpěvaček, které spojuje láska k lidové písni a k tvorbě českého a světově uznávaného hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka. Soutěž byla jednokolová a vystupující zpívali vždy dvě písně – jednu od L. Janáčka v originální tónině a druhou podle vlastního výběru (lidová píseň, umělá píseň, šanson, jazzová a populární píseň, operní, operetní a muzikálová árie). O vítězích rozhodovala pětičlenná odborná porota, které předsedal MgA. Ivo Hrachovec, sólista opery Národního divadla v Praze.

„Jsem dojat,“ uvedl Ivo Hrachovec na začátku hodnocení všech vystoupení a pokračoval dalšími slovy chvály i několika dobrými radami a doporučeními. „Rádi bychom ceny rozdali všem, ale pravidla nám to neumožňují. Pokud někdo z vás nedostane nějakou cenu, nenechte se odradit. Je třeba vydržet, vytrvat, nedát se, nenechat se rozhodit, s radostí zpívat dál,“ dodal na závěr.

„Před všemi se skláním, že jste si našli svůj čas, přišli jste a zpívali. Ale hlavně máme radost, že zpíváte a pečujete o svůj hlas. To je nesmírně důležité. Lidský hlas je osmý div světa. Je to zázrak, že můžeme mluvit, a ještě můžeme zpívat. Neustávejte, mějte vysoký cíl, čisté srdce a běžte dopředu,“ řekla všem přítomným Doc. Mgr. Drahomíra Míčková.

Porota pochválila výběry skladeb povinných i volitelných, přesvědčivost, výraz a uvolněnost většiny soutěžících. Zvlášť ocenila zpěváky zařazené v kategorii pro soutěžící se zdravotním postižením. Hold složila nejen jim, ale i rodičům, kteří je v jejich aktivitě podporují, pomáhají jim.

Cílem již tradičního festivalu je důstojné připomenutí českého hudebního skladatele a folkloristy Leoše Janáčka, pocta jeho hudebnímu a sběratelskému odkazu, podpora amatérského sólového zpěvu, rozvíjení pěveckých dovedností ve všech věkových kategoriích, podpora dětí, dospělých a seniorů se zdravotním postižením, či jinak sociálně znevýhodněných, širší kulturní a umělecká konfrontace a integrace.

Více fotografií najdete zde:

Lidský hlas je osmý div světa. Festival k poctě českého hudebního génia zná své vítěze