Komponovaný pořad věnovaný velké osobnosti – Marii Baťové

V úterý 5. března se v koncertním sále Lidové konzervatoře konal výjimečný komponovaný pořad věnovaný Marii Baťové, manželky úspěšného zlínského podnikatele Tomáše Bati, od jejíhož úmrtí na konci února uplynulo 70 let. Pořad s názvem „Za silným mužem hledej silnou ženu“ ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati připravila Alžběta Kolářová a Komorní smyčce LK.

Zahájení bylo stylové, nejoblíbenější lidovou píseň Tomáše Bati „Slovan jsem, Neumrem na sláme“ zazpíval Tomáš Kura za klavírního doprovodu Jiřiny Řezankové a Komorních smyčců. Jeho silný hlas rozvibroval stěny sálu a návštěvníky natěšil na další hudební vystoupení a průvodní slovo. Fakta a zajímavosti ze života Tomáše a Marie Baťových předávali s šarmem sobě vlastním Tomáš Stejskal a Alžběta Kolářová. V programu zazněly skladby Jana Kubelíka, Jaroslava Křičky a Giacoma Pucciniho.

Po oficiální části programu měli posluchači možnost získat odpovědi na své další otázky od Gabriely Končitíkové, ředitelky Nadace Tomáše Bati, a zároveň spisovatelky, která o Marii Baťové napsala několik knih. Ta nakonec srdečnými slovy ocenila připravený program a vyslovila přání přenést jej do Zlína do vily Tomáše Bati. Není lepšího poděkování.

Více fotografií najdete zde:

Komponovaný pořad věnovaný velké osobnosti – Marii Baťové