Informace pro studenty výtvarných oborů LK

Kresba, malba, grafika, olejomalba, šperk, keramika, desig textilu, malý výtvarník a další. Základní informace o studiu, den a čas výuky oboru, který jste si zvolili, informace o skladbě a průběhu studia, pomůckách a výtvarných potřebách nezbytných ke studiu získáte na úvodní hodině v pondělí 4. září 2023 v prostorách Lidové konzervatoře, Kosmova 1, Ostrava-Přívoz.

Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám v přízemí budovy se omlouváme za případné dočasné komplikace.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na vás.

Informace pro studenty výtvarných oborů LK