Bouřlivý potlesk pro Komorní smyčce na mezinárodním festivalu v Budapešti

Vystoupení Komorních smyčců Lidové konzervatoře je vždy zážitkem, to už návštěvníci jejich koncertů v různých městech České republiky vědí. Letošní školní rok toto neprofesionální těleso dospělých houslistů úspěšně zakončilo účinkováním v zahraničí. Jejich vystoupení na 8th Budapest Music Festival (mezinárodním festivalu neprofesionálních sborů a orchestrů) sklidilo bouřlivý potlesk a za svůj výkon na červnové nesoutěžní přehlídce získalo diplom.

Festival se konal v Budapešti ve dnech 27. – 29. června 2024. Hlavní program trval tři dny a každý večer se předvedlo tři až pět souborů z různých koutů světa (Polsko, Rumunsko, Turecko, Irsko, Kazachstán). Všechny soubory se představily v Bazilice sv. Štěpána, která je jednou z nejvýznamnějších duchovních staveb v Maďarsku. Čtyřicetiminutovým koncertem pak Komorní smyčce pod vedením Alžběty Kolářové zazářily v koncertní síni Kulturního centra Józsefa Attily.

Velké poděkování za skvělé reprezentování školy patří nejen všem účinkujícím, ale hlavně pedagožce a vedoucí Komorních smyčců Alžbětě Kolářové a klavíristce Jiřině Řezankové, která houslové těleso na koncertech doprovází.

Jak probíhaly přípravy na červnový festival? „Připravovali jsme se celý školní rok. Na programu byl výběr skladeb z našeho repertoáru uváděného v průběhu letošního školního roku na koncertech a tematických večerech, s důrazem na díla českých autorů. Kompletní program jsme předvedli i na několika koncertech těsně před odjezdem na festival (Noc kostelů v Polance nad Odrou, Víkend zahrad v Květné zahradě v Kroměříži či festival Olomouc (o)žije),“ vysvětluje Alžběta Kolářová.

„Účinkování na festivalu bylo silným zážitkem pro všechny zúčastněné, ale na vystoupení před zcela zaplněnou katedrálou Sv. Štěpána nikdy nezapomeneme,“ říká Alžběta Kolářová, a dodává: „Navázali jsme spolupráci se zahraničními soubory a budeme se je snažit využít. Už teď přemýšlím, na jaký další podobně laděný festival v budoucnu vyrazíme.“

Více fotografií najdete zde:

Bouřlivý potlesk pro Komorní smyčce na mezinárodním festivalu v Budapešti