Tomáš Rossi – Neznámé pohledy na Ostravu

9. února 2023
16:30

Ateliér Výtvarné fotografie, Lidová konzervatoř, Wattova 5, Ostrava - Přívoz

Ukázka fotografií a knih, beseda s ostravským fotografem, skladatelem a hudebníkem.