Podoby krajiny

1. listopadu - 30. prosince 2022

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz, náměstí Svatopluka Čecha 7

Výstava obrazů studentů výtvarných oborů Lidové konzervatoře z ateliérů Jany Smékalové, Pavly Titorové a Jany Veselé.

Prezentace děl vytvořených různými výtvarnými technikami.

Podoby krajiny