JARNÍ KONCERT

14. dubna 2024
16:00

Evangelický kostel v Bystřici nad Olší

Koncert Komorních smyčců Lidové konzervatoře Ostrava ve spolupráci s místním farním sborem.