ABSOLVENTSKÝ KONCERT MONIKY WINKLEROVÉ

3. října 2023
18:30

Knihovna města Ostravy, Jiřího Trnky 10, Ostrava-Mariánské Hory

Pěvecké vystoupení posluchačky ze třídy MgA. Andrey Jurčíkové za doprovodu pěvecké skupiny Čarozpěv a Smyčcového tria Lidové konzervatoře.