Odpolední estetická školička

Odpolední estetická školička zahrnuje komplexní estetickou výchovu dětí předškolního věku (od 3 do 5 let).

Odpolední estetická školička
Odpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školička
Odpolední estetická školička
Odpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školičkaOdpolední estetická školička

Výuka vychází z vývojových specifik věku dítěte:

  • děti se učí prožitkem při hře a činnosti – hravou cestou získávají množství kognitivních zkušeností, navazují sociální kontakty
  • školáčci rozvíjejí svoje pohybové dovednosti; jde nám zejména o to, aby cítili radost z vlastního pohybu
  • dětem nabízíme rytmické činnosti spojené s pohybem tak, aby zvládly jednoduchou melodii a osvojily si krátké texty (říkadla, popěvky, báseň)
  • dbáme na rozvoj řeči, motorických schopností a smyslového vnímání
  • všechny nabízené činnosti mají základní cíl - rozvoj dítěte; vycházíme přitom ze zájmů dítěte, z konkrétních situací, které vznikají přirozeně nebo cíleně při záměrných činnostech

Výuka probíhá každou středu.

Výuka obsahuje výtvarnou a pracovní výchovu, zpěv, muzikoterapii, hru na Orffovy rytmické nástroje, hru na zobcovou flétnu, hudebně - pohybovou výchovu, jógu, taneční výchovu, literárně - dramatickou výchovu a rozumovou výchovu. To vše v atmosféře pohody, klidu, hravě a vesele. Děti jsou vedeny ke kamarádství, vzájemně si pomáhají, hrají a spolupracují. Výuka podporuje tvořivost, aktivitu a fantazii. Neméně významná je spolupráce s rodiči, založená především na přátelských vztazích a na společném zájmu o všestranný rozvoj jejich dětí.

Místo
Múzická škola
Nivnická 9
Ostrava-Mariánské Hory
Cena
od 14 do 15.30 hodin
350 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Múzické školy