Technika mluveného projevu

Kurz, vhodný pro moderátory kulturních akcí, rádií, pro podnikatele, politiky, učitele a všechny, kteří chtějí kultivovat svůj projev.

Podstatnou část cvičných textů si vybírají frekventanti sami z oblasti svého oboru. Nosným předmětem kurzu je předmět Technika mluveného projevu, která se zabývá kultivací mluvního hlasu, ortoepií (správnou výslovností z hlediska výslovnostní normy českého jazyka), výrazovými možnostmi hlasu (pauza, temporytmus, dynamika, modulace, intonace), cítěním prostoru apod.

Komunikace seznamuje frekventanty kurzu s metodami úspěšného jednání. Zvláštní důraz je kladen na autodiagnostiku (poznání sama sebe), práci s „vnitřní energií", osobnostní a sociální profilaci při co největším zachování autenticity a individuality frekventanta. Je jedním z nejdůležitějších předmětů, které rozvíjejí osobnostní a psychosomatickou vybavenost. Při výuce jsou využívány sebereflexní techniky, testy, projektivní techniky, behaviorální techniky, apod.

Rétorika se zabývá se obsahem sdělení tj. jeho významovou (sémantickou) hodnotou, a formou sdělení, tj. způsobem jeho jazykového vyjádření, tedy výběrem a uspořádáním jazykových prostředků, jimiž sdělení realizujeme, a způsobem jejich realizace zvukové. Nezbytnou součástí předmětu je trénink rychlého, pohotového a srozumitelného vyjadřování.

Asertivní trénink je založen na prakticky řešených modelových situacích.

Místo
Lidová konzervatoř
Kosmova 1
Ostrava-Přívoz
Délka studia
1 rok
Cena
Děti a mládež (od 15 do 18 let)
450 Kč
Dospělí (od 18 let výše)
650 Kč
Senioři
400 Kč
(částka je uvedena za měsíc)

Přihláška ke studiu

Přihlášku pohodlně vyplnite online

Podat přihlášku

Potřebujete poradit?

Neváhejte kontaktovat sekretariát Lidové konzervatoře