Lubomír Ivánek

Doc. Ing. MgA. Lubomír Ivánek, CSc.

Přednes, technika mluveného projevu

  • Externí pedagog dramatického oddělení v oboru TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU.
  • Během základní a Střední průmyslové školy ekonomické ve Frenštátě pod Radhoštěm (maturita, r. 1970) se učil soukromě hrát na klarinet a saxofon, což využil dále během vojenské základní služby, kde hrál ve vojenském tanečním orchestru a po základní vojenské službě ve vokálně instrumentální skupině Sonet, kterou několik let vedl. Dále studoval Vysokou školu báňskou, fakultu strojní a elektrotechnickou (státní zkoušky, r. 1977) a souběžně ostravskou Lidovou konzervatoř: obor hra na kytaru ve třídě Bohumily Kunzové (2 roky), skladbu ve třídě Ladislava Kajstury, dramatický obor ve třídě L. Knížátka a Marie Tuláčkové-Vikové, sólový zpěv a interpretační kurz ve třídě Heleny Zemanové. Je absolventem tříleté režisérské školy ÚV SČDO v Praze (závěrečné zkoušky, r. 1983). Ve vysokoškolském studiu dále absolvoval na ČVUT Praha vědeckou výchovu v oboru teoretická elektrotechnika (CSc., r. 1993), DAMU Praha – katedra výchovné dramatiky (MgA, r. 2004) a postgraduální studium VŠ pedagogiky na FF UP Olomouc, r. 1989), v roce 1999 se habilitoval na VŠB-TUO jako docent teoretické a experimentální elektrotechniky. Soukromě studoval ještě zpěv u Aloise Tiahana a doc. Jindřicha Jindráka a dirigování u Josefa Staňka. Absolvoval řadu kurzů, např. sbormistrovské kurzy Dr. Zbyňka Mrkose, kurz moderační techniky.
  • Byl zakladatelem a uměleckým vedoucím divadelních souborů Panoptikum a Pasonepo, hercem, režisérem a v závěru i uměleckým vedoucím divadelního souboru Impuls. Jako herec spolupracoval v malých rolích s Českou televizí Ostrava a s Divadlem Petra Bezruče.
  • Byl dlouholetým řádným členem Ostravského filharmonického sboru, působil jako sbormistr PS Janáček Frýdlant a nyní i sboru Catena musica.
  • Je nositelem četné řady ocenění.