Kateřina Macečková

Kateřina Macečková

Taneční obory

  • Interní pedagog oboru LIDOVÝ TANEC A POHYBOVÁ VÝCHOVA a vedoucí tanečního oddělení Lidové konzervatoře.
  • Vystudovala Matiční gymnázium Ostrava (maturita r. 1974), Střední knihovnickou školu v Brně, obor kulturně-výchovná práce (maturita r. 1981), lidový tanec a pohybovou výchovu na Lidové konzervatoři Krajského kulturního střediska v Ostravě (absolutorium r. 1980, 1987).
  • Metodické, organizátorské, pedagogické a umělecké činnosti v oboru tance se věnuje od roku 1975.
  • 10 let vyučovala lidový tanec na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
    Vyučuje pravidelně lidový tanec regionů Slezska a Lašska na celostátní Škole folklorních tradic.
  • Je členkou odborné rady NIPOS-Artama Praha pro dětskou taneční tvořivost (pro folklorní kolektivy dětí i dospělých), organizátorkou krajských postupových přehlídek dětských skupin scénického tance, členkou senátu programové rady a hodnotících komisí Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, je rovněž členkou programové rady folklorního festivalu Slezské dny v Dolní Lomné, ředitelkou mezinárodního folklorního festivalu Folklor bez hranic Ostrava (od roku 1998 dosud), členkou výboru regionálního Folklorního sdružení Ostrava a vedoucí Souboru lidových písní a tanců Hlubina.